Salgs- og handelsbetingelser

Udbyder af denne booking og betalingsplatform er:

 

Château d’Azans A/S
CVR  10 29 96 83

c/o HALDGUTTENBERG Advokatfirma

Nikolajgade 22, 1. mf.

1068 København K

Email:        slottet@chateau-d-azans.dk

Telefon:     33 11 50 30

Château d’Azans A/S administrerer booking og modtager betaling på vegne af selskabets aktionærer, der ønsker at udleje egne lejlighedsperioder, samt for udlejning af selskabets egne lejlighedsperioder på selskabets ejendom beliggende

 

Château d’Azans

2 Rue Charles Blind

39100 Dole

Frankrig

 

 1. BOOKING OG BETALING

Booking kan alene ske via Château d’Azans A/S's booking- og betalingsplatform på chateau-d-azans.dk.

Lejeperioden starter lørdag kl. 16:00 og slutter lørdag kl. 10:00. 
Hvis ferieboligen forlades tidligere end den på bookingbekræftelsen anførte afrejsedato, er lejer ikke berettiget til refusion af lejeprisen og/eller omkostninger fra Château d’Azans A/S.

Når en lejlighedsperiode reserveres, gennemføres betaling samtidig for hele lejeperioden.

Se iøvrigt punkt 2 og 3 i forhold til eventuel afbestilling.

Reservation med lejebetingelserne, anvisninger og datoer fremsendes automatisk til lejers email, når betalingen er gennemført.

 

 1. FORTRYDELSESRET & ÆNDRINGER I AFTALEN

Den aftale, du indgår med Château d’Azans A/S, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Derimod er der altid mulighed for afbestilling jf. afsnit 3. 
Hvis du efter lejeaftalens indgåelse ønsker at lave ændringer i lejeaftalen, er Château d’Azans A/S ikke forpligtet til at acceptere sådanne ændringer. Det er op til Château d’Azans A/S at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang disse ændringer kan accepteres. 
I tilfælde af at Château d’Azans A/S accepterer dine ændringer, kan Château d’Azans A/S opkræve dig for eventuelle omkostninger og prisforskel i forbindelse med ændringen. 

I det tilfælde, at der efter lejeaftalens indgåelse af leje af mere end én feriebolig, ønskes en reducering i antallet af ferieboliger, gælder afbestillingsbetingelserne som beskrevet i punkt 3.

 

 1. AFBESTILLING

Ved afbestilling før lejeperiodens begyndelse betales følgende andel af lejeprisen: 

 • Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiodens begyndelse betales 20% af den samlede lejepris.
 • Ved mindre end 30 dage forud for lejeperiodens begyndelse betales 100% af den samlede lejepris.

Lejeperioder kan ikke overdrages til tredjemand.

 

 

 1. PRISER

Du er forpligtet til at betale Château d’Azans A/S den aftalte lejepris, som angivet i bookingbekræftelsen.

Der kan ikke længere gøres brug af rabatter og/eller særlige tilbud, hvis betaling af lejen er gennemført ved booking på hjemmesiden.

Alle priser er, hvor dette er relevant, inklusive moms.

Château d’Azans A/S har ret til at gennemføre og afregne prisstigninger, som Château d’Azans A/S ikke selv har nogen indflydelse på. Dette kan f.eks. være tilpasninger på grund af lovændringer, herunder, men ikke begrænset til, moms, turistskat, forsikringsskat og lignende.

 

 1. BRUG AF SLOTTET, SLOTTETS INVENTAR & FACILITETER

Du og dine medrejsende skal i fællesskab udvise ansvarlighed for orden i og omkring den lejede feriebolig og generelt ved brug af faciliteter og udstyr i parken.

Du bedes ligeledes udvise hensyntagen til de øvrige, som er på slottet i din lejeperiode – herunder – men ikke begrænset til – støj, alm. renholdelse og oprydning.

Du er ansvarlig for skader, der under opholdet påføres inventar eller faciliteter. Eventuelle skader skal straks anmeldes til slottets concierge eller til administrator for Château d’Azans.

 

 1. BRUG AF INTERNET PÅ SLOTTET

Château d’Azans A/S stiller – uden yderligere omkostninger - internetadgang til rådighed via Wi-Fi-netværk til brug for mail., sociale netværk, internet surf. Grundet den begrænsede tilgængelige båndbredde må der ikke streames film fra diverse tjenester, radio, musik, podcast eller andre lignende båndbreddekonsumerende tjenester.

Du er selv ansvarlig for korrekt brug af internettet samt den nødvendige hardware/software, konfiguration samt sikkerhedsforanstaltninger for udstyr og styresystemer.
Château d’Azans er på ingen måde ansvarlig for tab, som følge af brug af internettet eller som følge af fejl på netværket – herunder ligeledes ved manglede adgang til internettet.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du er ansvarlig for, at andre internetbrugere ikke bliver generet, og at der ikke påføres Château d’Azans skader i ordets bredeste forstand. Du og dine medrejsende og gæster skal afholde sig fra at besøge internetsider, der ikke er i overensstemmelse med Château d’Azans A/S omdømme.

Såfremt Château d’Azans A/S konstaterer eller har en formodning om, at internettet anvendes i strid med ovenstående, har Château d’Azans A/S ret til at blokere internetadgangen uden yderligere varsel.

Du er forpligtet til at friholde Château d’Azans A/S for eventuelle krav fra tredjeparter som følge af uberettiget brug af internetsider.

 

 1. FORCE MAJEURE OG/ELLER USÆDVANLIGE BEGIVENHEDER ELLER OMSTÆNDIGHEDER

Såfremt Château d’Azans A/S i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde forpligtelser under lejeaftalen som følge af force majeure og/eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder, herunder men ikke begrænset til, krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, pandemier, karantæneforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til lukning af en feriestedet, grænselukning eller lukning af afgrænsede geografiske områder, rejserestriktioner, fødevaremangel eller -rationering, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke eller lockout, er Château d’Azans A/S berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, og Château d’Azans er herefter ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen, uanset om force majeuren eller de usædvanlige begivenheder eller omstændigheder kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse. Château d’Azans A/S er ikke forpligtet til at betale erstatning eller omkostninger som følge af lejeaftalens ophævelse. Château d’Azans A/S er ved sådan force majeure eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder berettiget til at beholde de af dig allerede betalte beløb.
Château d’Azans A/S er ikke ansvarlig i tilfælde af insektangreb på ferieboligen eller i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller lignende af dine ejendele.

 

 1. ANSVAR

Château d’Azans A/S påtager sig intet ansvar for tyveri, herunder tyveri fra ferieboligen og faciliteternes skabe. Château d’Azans A/S har heller ikke ansvar for tab eller skade på ejendom eller personer som følge af ophold i parken, ved ferieboligen eller ved brug af fællesfaciliteter, medmindre der er tale om grov uagtsomhed fra Château d’Azans A/S eller fra personales side.

Château d’Azans A/S er ikke ansvarlig for fejl ved services eller mangler ved ydet service fra tredjepart.

Du er ansvarlig for ethvert tab og/eller skade, der opstår ved brug af ferieboligen eller fællesfaciliteterne, uanset om dette er en følge af dine egne, medrejsendes eller gæsters handlinger eller udeladelser.

Du friholder Château d’Azans A/S fra alle krav vedrørende skade på tredjepart, der er resultatet af dine egne, medrejsendes eller gæsters handlinger eller udeladelser.

Ved ukorrekt brug af faciliteter eller hvis ferieboligen efterlades i mangelfuld stand (herunder, men ikke begrænset til, at ferieboligen efterlades i meget beskidt stand), kan det medføre ekstra omkostninger i forbindelse med opholdet, som skal betales udover den aftalte leje.

 

 1. ØVRIGE BETINGELSER

Lejere skal være fyldt 18 år.

Lejlighederne må maksimalt beboes af følgende antal personer: 

      Studio:  4 personer 

      2-værelses:       6 personer 

      3-værelses:       6 personer 

Linned, håndklæder og viskestykker samt karklude til køkkenet er inkluderet i prisen.

Forbrug af el og vand, samt almindelig slutrengøring er inkluderet i prisen. 

 

 1. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE MANGLER

Det er vigtigt for os, at du får et godt ophold og er tilfreds. 

Har du lejet gennem en af Château d’Azans aktionærer, skal du først henvende dig
direkte til aktionæren.

Har du lejet en af Château d’Azans egne lejeperioder, skal du henvende dig 
til administrator på 33 11 50 30.

 

 1. REKLAMATIONSRET & KLAGEPROCEDURE

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Men er du ikke tilfreds med ydelsen, har du naturligvis ret til at klage.

Såfremt du ved overtagelse af ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved ferieboligen, påhviler det dig straks at reklamere, idet lejemålet i benægtende fald betragtes som overdraget til dig uden mangler, og idet du i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende. Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 72 timer fra opholdets begyndelse eller efter konstatering af en mangel eller skade.

Enhver reklamation bør i første omgang indgives direkte til personalet på Château d’Azans, hvor du opholder dig, så Château d’Azans har mulighed for lokalt at tage sig af klagen. Skulle du føle, at en reklamation trods personalets omhyggelige bestræbelser ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig reklamation på mail til slottet@chateau-d-azans.dk, senest 30 dage efter du har forladt Château d’ Azans. I reklamationen skal du informere om dit reservationsnummer, navn, adresse, telefonnummer, datoerne for dit ophold samt bogstavet på din feriebolig. Reklamationen vil derefter blive omhyggeligt behandlet.

Reklamationer behandles inden for 45 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en reklamation har brug for længere behandlingstid, vil du modtage et svar inden for fristen på 45 dage, der bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår du kan forvente et mere detaljeret svar.

Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, kan du efter din afrejse fra Château d’Azans indsende din klage til forbrugerklagenævnet:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr
 

 1. REJSEDOKUMENTER

Du er selv ansvarlig for at have de gyldige rejsedokumenter, der er påkrævet til din destination.

Château d’Azans A/S påtager sig intet ansvar for de følger, der opstår af ikke at være i besiddelse af de korrekte rejsedokumenter.

 

 1. DATABESKYTTELSE

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Château d’Azans A/S CVR nr. 10299683 c/o HALDGUTTENBERG Advokatfirma, Nikolajgade 22, 1068 København K. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: slottet@chateau-d-azans.dk

Château d’Azans A/S behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med din booking (navn, adresse, telefonnr., email adresse), fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og dermed opfylde lejeaftalen samt for at overholde retlige forpligtelser, som påhviler Château d’Azans A/S.

Château d’Azans A/S videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til andre samarbejdspartnere som for eksempel kreditkortfirmaer og forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Château d’Azans A/S overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS, hvor vi har sikret passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten fordi Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land, eller via det såkaldte ”Privacy Shield” program eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til slottet@château-d-azans.dk

Château d’Azans A/S opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Château d’Azans A/S har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Château d’Azans A/S om at begrænse behandling af dine persondata. Du kan skrive til os på slottet@château-d-azans.dk

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

 

 1. BETALINGSMIDLER OG GEBYRER

Følgende betalingsmidler modtages og håndteres via World:

Dankort

VISA

Mastercard

MobilePay

 

Château d’Azans A/S afregner eventuelle kreditkortgebyrer med udlejende aktionær(er).
I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil dine betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos Chateau d'Azans valgte PCI DSS (Payment Card Industry, Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares derfor i et sikkert PCI-certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført. Når du anvender betalingskort på chateau-d-azans.dk, er det kun Chateau d'Azans PCI DSS certificerede samarbejdspartner, og ikke Chateau d'Azan, som får adgang til dine kortoplysninger. Behandling af dine kortoplysninger er derfor alene en sag mellem dig og Chateau d'Azans PCI DSS certificerede samarbejdspartner, selvom det sker, mens du benytter chateau-d-azans.dk.